பற்றி

mango

உணவே மருந்து! உடல் வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே! ஆகிய நமது முன்னோர் வரிகளுக்கு பொருள் சேர்க்கும் எண்ணம் கொண்டு இந்த இனைய தலத்தில் எனக்கு தெரிந்த நான் படித்தவைகளை கொண்டு கருத்துகளை பகிர்கின்றேன். இது அனைவர்க்கும் உதவிகரமாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன்.

கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது என்பதற்கு ஏற்ப இங்கே கருத்துகள் குறைவாக இருந்தாலும் பயன் பெரியதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். வாழ்க தமிழ்!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*