குழந்தை வெளுப்பாகப் பிறக்க

fairbaby

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் அடிக்கடி இளநீர், தர்ப்பூசணி பழம் ஆகியவை சாப்பிட்டால் குழந்தை வெளுப்பாகப் பிறக்கும். அழகாகவும் இருக்கும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*