புரை ஊற்ற மோர் இல்லையா?

buttermilk

கவலையை விடுங்கள் 4 கா‌ய்‌ந்த மிளகாய்க் காம்புகளைப் பாலில் போட்டு வைத்து விடுங்கள். அடுத்த நாள் அந்தப் பால் நன்கு தோய்ந்து தயிர் ஆக மாறி இருக்கும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*