செல்போனின் சிக்னல் குறைவாகக் காட்டுகிறதா?

mobile-signal

செல்போனில் இருந்து சற்றுத் தள்ளியே இருங்கள். ஏனெனில், செல்போன் சிக்னலை முழுமையாகப் பெற அதிக அளவு கதிர்வீச்சை வெளிப்படுத்தும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*