உணவுக்கு பின் உடனே பற்களை துலக்காதீர்கள்

brush after food

உணவை உண்ட பின்னர் உடனேயே பற்களைத் துலக்கினால் பற்கள் பாதிக்கப்படும் என்பது தெரியுமா? ஆம், சாதாரண தருணங்களை விட, உணவு உண்ட பின்னர் வாயில் pH-இன் அளவு குறைவாக இருக்கும் மற்றும் இந்நேரத்தில் வாயில் அசிட்டிக்கும் அதிகமாக இருக்கும். இந்நிலையில் பற்களைத் துலக்குவதால் பற்கள் கடுமையான பாதிப்பிற்கு உள்ளாவதாக ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. எனவே உணவு உண்ட 1/2 மணிநேரத்திற்குப் பின் பற்களைத் துலக்குங்கள்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*