டெங்கு கொசுவை விரட்டும் புல்

lemon grass

புற்களில் தான் கொசு வரும். ஆனால் கொசுவை விரட்டும் புல்லாக எலுமிச்சை புல் என்ற லெமன்கிராஸ் உள்ளது. சாதாரண கோரைப்புல் போன்றுதோற்றமளிக்கும் இந்தப்புல் மலைப்பகுதிகளில் வளரும். இது எலுமிச்சை மணம் கொண்டது.இதிலிருந்து எடுக்கப்படும் எண்ணெய் ‘லெமன்கிராஸ் ஆயில்’. இதனை கொச்சி வாசனை எண்ணெய்என அழைப்பர். கொசுவை விரட்டும் அனைத்துபொருட்களிலும் லெமன்கிராஸ் ஆயிலை சேர்ப்பர்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*