கான்டாக்ட் லென்ஸ் அணிபவர்கள் கவனிக்க

contact lens

* முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி முன் நின்று அணிய வேண்டும்.
* மின் விசிறியை அணைத்துவிட்டு அணிய வேண்டும். இல்லாவிட்டால் லென்ஸ் காற்றில் பறக்கும் வாய்ப்பு உண்டு.
* லென்ஸ் தவறி விழுந்தாலும், கீறல் ஏற்பட்டுவிடாதபடி கீழே ஒரு சுத்தமான துணி இருக்கும்படி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
* நகக் கீறல் லென்ஸில் ஏற்படாமல் இருக்க நகத்தை ஒட்ட நறுக்க வேண்டும்.
* கண்ணுக்குச் சொட்டு மருந்து போடும்போது லென்ஸைக் கழற்றிவிடவும்.
* லென்ஸ் அணிபவர்கள் கண்ணுக்கு மை போடக்கூடாது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*