மெழுகுவர்த்தி நீண்ட நேரம் எரியும்

candle

மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றுவதற்கு முன் அதன் திரியில் கொஞ்சம் டேபிள் சால்ட் தடவினால், நீண்ட நேரம் பிரகாசமாக எரியும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*