பாசிவ் ஸ்மோக்கிங் கருவையும் பாதிக்கும்

baby-during-pregnancy

நம்மைச் சுற்றியிருப்பவர் புகைக்கும் சிகரெட்டில் இருந்து வெளிவரும் புகையை நாம் சுவாசிப்பதை ‘பாசிவ் ஸ்மோகிங்’ என்போம். இந்த பாசிவ் ஸ்மோக்கிங் காரணமாக, தாயின் வயிற்றில் உள்ள குழந்தைக்கும் அதிக பாதிப்பு என மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்… எனவே, கர்ப்பிணிகளே உஷார்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*