குழந்தை பெற்ற பெண்களுக்கு மார்பக வீக்கத்தைக் கரைக்க

feeding mom

குழந்தை பெற்ற பெண்களுக்கு பால் சுரக்கவும், பால் கட்டியினால் உண்டாகும் மார்பக வீக்கத்தைக் கரைக்க வெற்றிலையை தணலில் வாட்டி அடுக்கடுக்காக வைத்து மார்பகத்தில் கட்டலாம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*