அயோடின் சத்து மிக அவசியமாகிறது

iodine1

நம் உடலின் தைராய்டு சுரப்பி சீராக வேலை செய்ய, குழந்தைகள், பெரியவர்கள் என்று அனைத்து வயதினருக்கும் அயோடின் சத்து தேவை. குறிப்பாக, சிசுவின் மூளை வளர்ச்சிக்கு இது தேவையாக இருப்பதால் கர்ப்பிணிகளுக்கும், பாலூட்டும் பெண்களுக்கும் அயோடின் சத்து மிக அவசியமாகிறது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*