உடலுறவு ஒரு கலை

sex drive

உடலுறவு ஒரு கலை, அதில் நீங்கள் சில விளையாட்டுகளை விளையாட வேண்டியது கட்டாயம். உங்கள் துணையின் அங்கங்களை முத்தமிடுவது, உரசுவது, உடல் மொழியில் பேசுவது போன்ற பலவற்றை நீங்கள் செய்தே ஆக வேண்டும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*