பூ‌ண்டு வெறு‌ம் சமைய‌ல் பொரு‌ள் அ‌‌ல்ல

garlic juice

பூண்டு சாறும், எலுமிச்சை சாறினையும் கலந்து தேமல் உள்ள இடங்களில் தே‌ய்‌த்து வ‌ந்தா‌ல் தேமல் காணாமல் போய் விடும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*