மண்தொட்டிகளே சிறந்தவை….

home gardening

சிலர் வீட்டிலேயே இருக்கும் பழைய பிளாஸ்டிக் குடங்கள், வாளிகள் இவற்றை தொட்டியாக பயன்படுத்துவார்கள். இது ஒரு விதத்தில் சரியான விஷயம் தான். ஆனால் மண்தொட்டிகள் தண்ணீரை உறிஞ்சிக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டவை. மேலும், அதிகமான தண்ணீரை தொட்டித்துளைகள் வழியாக வெளியேற்றிவிடும். அதனால் மண்தொட்டிகளே சிறந்தவை.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*