ஆண்மைப் பெருக்கி முற்றிய தேங்காய்

copra

முற்றிய தேங்காய் ஆண்மைப் பெருக்கியாகப் பயன்படுகிறது. அதில் வைட்டமின் இ முதுமையைத் தடுக்கிறது. தைராய்டு சுரப்பின் செயல்பாட்டை ஊக்கப்படுத்துகிறது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*