வாழைக்காய் புதியதாய் இருக்க

raw banana

தண்ணீருக்குள் உள்ள பாத்திரத்தில், வாழைக்காயை வைத்தால் ஒரு வாரம் வரை பழுக்காமல், கெடாமல் புத்தம் புதியதாய் இருக்கும். ஆனால், தண்ணீரை ஒவ்வொரு நாளும் மாற்ற வேண்டும். உப்பு கரைத்த நீரில் எலுமிச்சம் பழத்தை போட்டு வைத்தால், பல நாட்கள்
கெடாமல் இருக்கும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*