உடலுறவுக் கொண்டவுடன் சுத்தம் செய்ய வேண்டாம்

Benefits-of-Sex

உடலுறவுக் கொண்டவுடன் சுத்தம் செய்ய வேண்டாம் சிலர் உடலுறவில் ஈடுபட்டவுடனே அவர்களது பெண்ணுறுப்பை சுத்தம் செய்து விடுவார்கள். இது தவறான அணுகுமுறை என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். சுத்தம் செய்ய வேண்டியது அவசியம் தான். ஆனால், உடனே வேண்டாம் என்கிறார்கள். உடலுறவில் ஈடுபட்டு சிறிது நேரம் கழித்து சுத்தம் செய்தால் போதுமானது

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*