உதடு கருப்பா இருக்கா?

lemon lipbalm
எலுமிச்சை சாற்றினால் செய்யப்பட்ட லிப் பாம்களை உதடுகளுக்குப் பயன்படுத்தி வந்தால், அவை கருமையைப் போக்கி, உதடுகளை நாளடைவில் பிங்க் நிறத்தில் மாற்றும். எனவே எலுமிச்சை நிறைந்த லிப் பாம்களை வாங்கி பயன்படுத்துங்கள்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*