விளக்கெண்ணெய் அழகு குறிப்புக்கள்

castor oil

தலைமுடி வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தும் முதன்மையான இது உள்ளது. ஒவ்வொரு நாள் மாலையிலும் சில துளிகள் விளக்கெண்ணெயை எடுத்து தலையிலும் மற்றும் கண்ணிமைகளிலும் தடவி வந்தால், முடிகள் மிக நீளமாக வளரவும், அவற்றிற்கு தேவையான அளவு ஈரப்பதத்தைக் கொடுக்கவும் முடியும். ஈரப்பதம் நன்றாக இருக்குமிடத்தில் முடியும் நன்றாக வளரும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*