தோலின் நிறம் பொலிவு பெற

rose-petals

உலர்ந்த ரோஜா இதழ்களுடன் சிறிது பன்னீரும் சந்தனமும் அரைத்து முகத்தில் தடவ தோலின் நிறம் பொலிவு பெறும்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*