மஞ்சள் தர்பூசணி

yellow watermelon

சிவப்புத் தர்பூசணியில் அதன் சிவப்பை அதிகரிக்க சிலர் சாயத்தைக் கலந்தனர். இப்போது, பழமே மஞ்சள் நிறத்தில் காய்க்க, கார்ப்பரேட் விதை கம்பெனிகள் புதுரக விதைகளை உற்பத்தி செய்கின்றனர்.இயற்கையான, இயல்பானமுறையில் விளையக் கூடிய தர்பூசணிப் பழத்தைச் சாப்பிடுவதே நல்லது. சாத்தியம் உள்ள அத்தனை பேரும் வீட்டில் தர்பூசணி விதைகளைத் தூவி வளர்க்கலாம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*