வேனற்கட்டி வரமால் தடுக்க

venirkatti

முளை கட்டிய தானியங்கள்,தக்காளி, ஸ்ட்ராபெரி, அத்திபழம் இவற்றை தினமும் உணவில் சேர்க்க வேனற்கட்டி வரமால் தடுக்கலாம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*