இயற்கை ஷாம்பு

aleovera-gel-250x250

உடலைக் குளிர்விக்கவும் கூந்தலின் ஆரோக்கியத்துக்கும் சோற்றுக் கற்றாழை அல்லது முட்டை வெண்கருவை இயற்கை ஷாம்புவாகப் பயன்படுத்தலாம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*