புதிய எண்ணெயை நிரப்பும் முன்

pouring oil

புதிய எண்ணெயைப் பாத்திரத்தில் நிரப்பும் முன், பாத்திரத்தை நன்கு கழுவி ஈரமில்லாமல் காயவைத்து, பிறகு நிரப்புங்கள். இல்லையெனில் பழைய எண்ணெயின் கசடு, புதிய எண்ணெயில் கலந்து, மணம், ருசி இரண்டையும் கெடுத்துவிடும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*