வயசானாலும் இளமையாக இருக்க

rose-gulkand

முகத்தின் சருமத்திற்கு புத்துணர்ச்சி அளிப்பதில் ரோஜா பெரியளவில் பங்கு வகிக்கிறது. தங்கள் சருமம் பொலிவடைய ரோஜா இதழ்கள் நல்ல பயன் தரும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*