விந்து உற்பத்தி அதிகரிக்க

sex-is-the-best-medicine

ஒரு கிராம் தாமரை விதையை ஒரு டம்ளர் பாலில் கலந்து இரண்டு வேளை குடித்து வந்தால் ஆண்களுக்கு விந்து உற்பத்தி அதிகரிக்கும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*