பெண்கள் பாதுகாப்பில் விழிப்புணர்வு அவசியம்

womens_self_defence

தங்களைத் தாங்களே பாதுகாக்க விழிப்புணர்வு அவசியம். தங்களைச் சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கேற்ற படி செயல்பட வேண்டும். அத்துடன் கொஞ்சம் தற்காப்பு பயற்சியும் அவசியம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*