உப்பு உணவுகளின் மீது ஆவல்

eating

உங்களுக்கு உப்புமிக்க உணவுகளின் மீதான ஆவல் அதிகம் இருந்தால், அதற்கு உங்கள் சிறுநீர்பிறப்புறுப்பு அமைப்பில் நோய்த்தொற்றுகள் அல்லது அழற்சி உள்ளது என்று அர்த்தம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*