தரையில் எண்ணெய் சிந்திவிட்டதா?

olive oil

சிறிது கோதுமை மாவை அதன் மேல் போட்டு துடைத்தெடுத்தால் எண்ணெய் சிதறிய தடம் தெரியாது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*