ஆண்களால் முழு இன்பம் அடைய முடியாததற்கு காரணம்

bad-sex-couple

1. நல்ல குணமும், நலமும் மனமும் இல்லாமல் மனதில் அமைதி இல்லாதவர்கள்.
2. நோய்வாய்ப்பட்டதாலோ விபத்தாலோ தண்டுவடம் பழுதடைந்து விடுதல்.
3. குடி, போதைப் பழக்கம் மற்றும் புகை பிடிக்கும் வழக்கம்.
4. காரம், புளிப்பு முதலியவற்றை உணவில் மிக அதிக அளவு சேர்த்துக் கொள்ளுதல்.
5. இரவில் தேவைக்கும் அதிகமாக உணவை உட்கொள்வது.
6. விஷக் காய்ச்சல் அல்லது அம்மை போன்ற கொடிய நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு அதனால் சில பக்க விளைவாகவும் நரம்புத் தளச்சி ஏற்படலாம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*