உடலுறவுக்கு பின் கொஞ்சி விளையாடினால் வேகமாக கருத்தரிக்கலாம்

strong sex

உடலுறவுக்கு பின் ஆண்கள் மனைவியைக் கொஞ்சுவதால் வேறு சில நன்மைகளும் கிடைக்கும். அதில் பெண்களின் இனப்பெருக்க சுழற்சி சரியாக நடைபெறும், குழந்தை உருவாக உதவியாக இருக்கும் மற்றும் தாய்ப்பால் உற்பத்தி சுழற்சி சரியாக தூண்டப்படும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*