ஈர்ப்பும், இணைப்பும் உண்டாக்க

sex ed

காலண்டர்-ல் தேதியை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் இந்த நாளில் உடலுறவில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை முன்கூட்டியே குறித்து வைத்துக் கொள்வதால். நாளுக்கு நாள் மனதில் ஓர் ஆசை மற்றும் வேட்கை அதிகரிக்கும். இதனால், நீங்கள் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடும் போது ஆரம்பக் காலக்கட்டத்தில் இருந்த அதே ஈர்ப்பும், இணைப்பும் உண்டாகும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*