மறுப்பை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்

sex problem

ஒருவயதுக்கு மேல் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணம் குறைய துவங்கும். எனவே, கணவன், மனைவி யாராக இருப்பினும், ஒருவர் மறுக்கும் போது அதை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். இருவரும் இனைந்து செயல்படுவது தான் சிறந்தது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*