ஆம்லெட் செய்ய முட்டையை அடிக்கும்போது

egg-omlette

ஆம்லெட் செய்ய முட்டையை அடிக்கும்போது அதோடு சிறிதளவு பால் அல்லது சோளமாவு சேர்த்தால் ஆம்லெட் பெரியதாகவும், மிருதுவாகவும், சுவை மிகுந்ததாகவும் இருக்கும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*