பசு லட்சுமியின் அம்சம்…!

pasu

தர்ம தேவதையின் அடையாளம். பால் தருவதால் “கோமாதா’ என்று தாயாகப் போற்றுவர். வீட்டில் லட்சுமி கடாட்சம் நிலைக்கவும், தர்மம் தழைக்கவும் பசுவை வீட்டுக்குள் அழைத்துச் செல்கிறார்கள்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*