தேவையற்ற அழுக்குகள் சருமங்களில் தங்கி

தேவையற்ற அழுக்குகள் சருமங்களில் தங்கி, அதன் பொலிவையும், உயிர்ப்பையும் கெடுக்கின்றன. எனவே, முகத்தை அடிக்கடி கழுவிச் சுத்தப்படுத்துவது அவசியமானது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*