வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் தாய்ப்பாலை சேமிப்பது எப்படி?

breast-feeding

தாய்ப்பால் சிறிய கண்டய்னரில் எடுப்பதற்கு முன்னதாக கைகளை சுத்தமாக கழுவிக் கொள்ளுங்கள். அதே போல பால் சேமிக்கும் கண்டய்னரும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். சாதாரண ப்ளாஸ்டிக் பாட்டிலில் சேமிப்பதை தவிர்க்கவும்.

குழந்தையை டே கேரில் விடுபவராக இருந்தால் நீங்கள் எடுத்துக் கொடுக்கும் பாலில் உங்கள் குழந்தையின் பெயர் அன்றைய தேதி எழுதிக் கொடுக்கவும்.

நீங்கள் எடுத்துக் கொடுத்தப்பால் சிறிதளவு மீதம் இருந்தால் அதிலேயே ஃப்ரஷான பாலை மீண்டும் சேர்க்கக்கூடாது. அதே போல ஏற்கனவே பால் எடுத்துக் கொடுத்த கண்டய்னரில் சுத்தம் செய்யாமல் மீண்டும் அதிலேயே பால் எடுத்துக் கொடுக்கக்கூடாது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*