முட்டையில் என்ன என்ன சத்துகள் இருக்கின்றன?

Hard-Boiled-Eggs

பி12 வைட்டமின், ஆண்டி ஆக்ஸிடெண்ட்ஸ் குணங்கள்கொண்ட அமினோ ஆசிட் உள்ளிட்ட சத்துகள் உள்ளன. இவை புற்றுநோய்க்கு எதிராகச் செயல்படக்கூடியவை. கண்களுக்கு நல்லது செய்யும் லூட்டின் முட்டையில் அதிகம் இருக்கிறது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*