ஆயுட்காலம் குறைவதற்கான காரணம்..!

சக்திக்கு மீறிய உழைப்பு, உடல் ஏற்கும் அளவிற்கு மிஞ்சிய உணவு, உடல் அமைப்பிற்கு ஏற்காத கடுமையான உடற் பயிற்சி , இயற்கை உபாதைகளை நீண்ட நேரம் அடக்கி வைத்திருத்தல், காம உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தாதிருத்தல், கோபம், பொறாமை, தீய எண்ணங்கள், கடுமையான வெப்பம், திடீர் விபத்து போன்றவற்றினால் மனிதன் தனது ஆயுட் காலத்தை தெரிந்தே குறைத்து கொள்கிறான்…!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*