கிச்சன் டிப்ஸ்

வெங்காய பஜ்ஜிக்கான வெங்காயத்தைத் தோலை உரிக்காமல் வட்டமாக வெட்டிவிட்டுப் பின்னர் தோலை உரித்தால், வெங்காயம் தனித்தனியாகப் பிரியாமல் வட்டமாக இருக்கும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*