வெள்ளரிக்காய் வளர்க்கும் முறை

கோடை காலம் வந்துட்டாலே தாகத்தை தணிப்பதால் சிறந்த ஒன்று இந்த வெள்ளரிக்காய். இது வளர்வதற்கு அதிக நாட்கள் கூட எடுத்துக் கொள்ளாது. எந்த சீசனிலும் வளரக் கூடியது. ஆனால் இது நன்றாக படர்ந்து வளர நிறைய இடங்கள் மட்டும் தேவைப்படும். எனவே வெள்ளரிக்காய் வளர்ப்பதற்கு அதிகமான இடமுள்ள தோட்டங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இதை நீங்கள் உங்கள் கம்பி கதவில் கூட படர விடலாம். 3-4 வாரத்தில் உங்கள் தாகத்தை தணிக்க வெள்ளரிக்காய் ரெடியாகி விடும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*