மூடி வைத்தல் மற்றும் உரமாக்குதல்

பசுந்தழைகள், காய்கறிகளின் கழிவுகள் மற்றும் மண்ணைக் கொண்டு மெல்லிய படலத்தை உருவாக்குவதே மூடி வைத்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் நுண்ணுயிரிகள் வளரவும், குளிர்காலத்தில் பயிருக்குத் தேவையான வெப்பத்தை கொடுக்கவும், களைகளை வளராமல் தடுக்கவும் இந்த படலம் உதவும்.

இதே வழிமுறையில், உரங்களை பயன்படுத்தி தாவரங்களை வளர்க்கும் உரமாக்குதல் இயற்கை வேளாண்மையின் மற்றொரு வழிமுறையாகும். தாவரங்களின் கழிவுகள், விலங்குகளின் சாணம் மற்றும் பிற இயற்கைப் பொருட்களை வைத்து உருவாக்கப்பட்ட உரம் தான் உரமாக்குதல் (Composting) முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*