துணையுடன் சேர்ந்து செய்யும் அக்ரோ யோகா

துணையுடன் சேர்ந்து செய்யும் இந்த யோகா ஏரோபிக் அடிப்படை மற்றும் தாய்லாந்து மாசஜை யோகாவுடன் இணைக்கிறது.“அக்ரோ யோகா புவியீர்ப்பு மற்றும் உடல் எடையை கொண்டு சமநிலை , ஸ்டிரெச்சிங் மற்றும் வலுவை அளிக்கிறது” என்கிறார் சுனைனா. ஜோடியாக சேர்ந்து செய்யும் போது வலுவான பினைப்பை உண்டாக்கும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*