தொடர்ந்து நகம் கடிப்பதால்

இதற்கு முன்னால் ஸ்ட்ஃபிலோகோக்கஸ் (staphylococcus)என்கிற பெயரைக்கூட கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள். இது ஒரு பாக்டீரியாவின் பெயர். இது பெரும்பாலும் நகம் கடிப்பதால் வருவது. இந்த பாக்டீரியா தொற்று ஏற்ப்பட்டால் கைவிரலில் கொப்புளங்கள் உண்டாகும், நகம் வளர்வதில் தாமதம் உண்டாகும், உணவு செரிப்பதில் சிக்கல் உண்டாகும். இதில் ஆபத்தான விஷயம் என்னவென்றால் சாதரண ஆண்ட்டிபயாட்டிக் மருத்துக்கு எல்லாம் இது அடங்காது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*