உண்மையான தேசபக்தியை வெளிப்படுத்துங்கள்

இந்திய நாட்டின் 73 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்

ஒரு உண்மையான குடிமகனாக தேசபக்தியை வெளிப்படுத்த சில குறிப்புக்கள். உங்கள் தேசபக்தியை இன்று மட்டுமல்ல, அன்றாடமும் வெளிப்படுத்துங்கள்.

  • உங்கள் நாட்டின் வரலாற்றைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
  • சட்டத்தின் விதிக்கு எப்போதும் கீழ்ப்படியுங்கள்
  • உங்கள் வரிகளை சரியாக செலுத்துங்கள்
  • தேசிய கீதத்தைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
  • உங்கள் நாட்டின் கொடியை பறக்க விடுங்கள்
  • எந்த நேரத்திலும் உங்கள் சூழலைக் கெடுக்கும் காழ்ப்புணர்ச்சியில் ஈடுபடாதீர்கள்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*