தொடர்ந்து பொய் பேசுதல்..!

Lies

அந்த சிறு வெள்ளை பொய்கள் உடல் நலத்திற்கு தீவிர சேதத்தை ஏற்படுத்தலாம். தொடர்ந்து பொய்பேசிக் கொண்டிருந்தால், உண்மையை பற்றிய பயம் முகத்தில் வெளிப்படும். இது உள்ளுக்குள் ஒரு பயத்தை உண்டாக்கி மன அழுத்தம் ஏற்படுத்தலாம்!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*