கேஸ் ஸ்டவ்வை எளிதாக சுத்தம் செய்ய…!

cleaning-cooker

கேஸ் ஸ்டவ்வை எளிதாக சுத்தம் செய்ய சிறிது சோடாவை அதன் மீது ஊற்றி சில நிமிடங்கள் விட்டு, அதன்பிறகு சுத்தம் செய்யவும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*