குறள் 82 அறம் இல்லறவியல் விருந்தோம்பல்

thirukural-2-300x2911

குறள் 82

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று.

விளக்கம்:

விருந்தினராக வந்தவரை வெளியே விட்டுவிட்டுச் சாகாத மருந்தாக இருந்தாலும் அதனைத் தான் மட்டும் உண்பது விரும்பத் தக்க பண்பாடல்ல.

பால்: அறம்
இயல்: இல்லறவியல்
அதிகாரம்: விருந்தோம்பல்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*