பெங்களூர் தக்காளி எப்படி பார்த்து வாங்க வேண்டும்..!

tomato

நன்றாக சிவந்த தக்காளியாக இருப்பதை வாங்க வேண்டும். அதுவும் பெங்களூர் தக்காளி ஒரு வாரம் கூட கெடாமல் இருக்கும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*