நுண்ணுயிர் உரம் என்பது ..!

March 18, 2018 Tamil Kuripugal 0

நுண்ணுயிர் உரம் என்பது செயல்திறனுள்ள நுண்ணுயிர்கள் அடங்கிய ஒரு கலவையாகும். இவற்றை மண்ணில் இடும் பொழுதோ, அல்லது விதை நேர்த்திக்குப் பயன்படுத்தும் பொழுதோ, கலவையில் உள்ள நுண்ணுயிர்கள் மண்ணிலுள்ள கனிமங்களோடு (பயிர் ஊட்டச்சத்துக்கள்) வினைபுரிந்து, […]

இயற்கை விவசாயம் என்றால் என்ன?

March 17, 2018 Tamil Kuripugal 0

பயிர் வளர்சிக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களையும் நிலம்,நீர், காற்று, மற்றும் சூரிய ஒழி ஆகியவற்றின் முலம் இயற்கை வழங்குகிறது. இதுவே பயிர் வளர்சிக்கு போதுமானது. ஆனால் இன்று மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை அதிகரித்துவிட்டது. இதன் […]